Bliv medlem af Vestbien, Nationalpark Vadehavets biavlerforening.

Der kræves ingen andre forudsætninger, at blive medlem af Vestbien, end interessen for biavl.
Ønsker du, at læse foreningens vedtægter, skal du have en kode til de lukkede sider hos et bestyrelsesmedlem.
Et medlemskab af Vestbien koster kun kr. 125.- om året. Vores konto i Danske Bank er: Reg. 4644 konto 10981689.

Einstein sagde engang: "Hvis bierne forsvandt, ville menneskeheden kun have 4 år mere, at leve i.


Styrk din BRAND.

Nationalpark Vadehavet Verdens Naturarv er et 'brand', landene og stederne kan markedsføre sig med. I det hele taget gør titlen det lettere at søge og få penge til renovering, bevaring og informations-materialer fra fonde og regeringer mv.

Verdens Naturarv UNESCO er et kvalitets-stempel for, at stedet er med i den internationale superliga.

 

Biernes betydning.

Biernes betydning i økosystemerne er aldeles uvurderlig. Bierne sikrer den frasætning, der er nødvendig for mange plantearters overlevelse. Overskuddet af frø sikrer ligeledes fugles vinteroverlevelse, hvilket igen betyder, at fuglenes unger om foråret gør grundigt indhug i alt kryb og kravl, der kunne skade frugter og markafgrøder.

Der er intet andet insekt, der kan det samme som bierne, når det gælder om at bestøve de planter, der kræver bestøvning. Når der bæres pollen fra en plante til en anden, holder bierne sig til planter af samme art. Vinden kan godt transportere pollen fra hassel til erantis, men det kommer der bare ikke nogen frø eller frugter af.