Velkommen til Nationalpark Vadehavets Biavlerforening " Vestbien " CVR Nr. 36271477.

Foreningsvalget er frit, men ikke altid særlig velovervejet, valget er ofte tilfældighedernes spil, hvor de ret varierende kontingenter ikke når at blive vurderet.
Ved et medlemskab hos Vestbien hjælper vi med at opstille valgmuligheder, og bidrager med viden og inspiration. Vi analyserer de tendenser og trends, der former fremtiden nationalt som internationalt, og vi rådgiver om fremtiden ved hjælp af vejledning, analyser, seminarer, foredrag, rapporter og tidsskrifter m.m.
 

Generelle karakteristika for APIS MELLIFERA CARNICA.

Carnica er næsten lige så stor som den almindelige sorte bi fra Vesteuropa, men kroppen er mere aflang ("slank"). På den behårede krop er der grå ringe, og derfor kaldes den GRÅ BI. Kitinen har en lidt mørkere farve, men ofte finder man også lysere ringe på mavesiden. Der findes også andre kendetegn, som f.eks. en 6,5 og 6,7 mm lang tunge, meget højt kubikindeks og meget kort behåring. Broder Adam, der var engelsk munk udviklede den såkaldte Buckfast bi. Broder Adam rejste verden rundt for at finde bier med særlige egenskaber, til anvendelse i sit berømte avlsarbejde.

Arter og underarter.

På verdensplan kendes 8 arter af honningbier, hvor kun den ene art findes i Danmark. Den danske honningbi er opdelt i underarter og herhjemme bruges især den italienske gule bi, den grå Carnica-bi og Buckfast-bien, der er en krydsning mellem flere europæiske underarter. På Læsø findes underarten; den brune bi (A. mellifera mellifera), der regnes for den mest oprindelige, danske honningbi, der er særligt tilpasset vores nordlige klima. Den brune bi har dog ikke vundet indpas hos biavlerne. Ser man på bier som helhed – og ikke kun honningbier, findes der rigtig mange arter bl.a. humlebier, jordbier, murbier m.fl. Alene i Danmark er der ca. 240 arter.