Bestyrelsen

Formand Leo Bergsted Mortensen 21 48 80 98
Næstformand Lars Michael
tlf. 29 92 27 63
Kasserer Jørgen Juhl tlf. 28 19 46 70
Suppleant Mike Pierce tlf.: 30 20 63 06
Bestøvning ring 20 41 77 95
Afhentning af bisværme ring 21 48 80 98 
De lukkede sider.
 

Ukendte sværme.

Det er som regel altid den gamle dronning, der forlader stadet og da hun allerede er parret vil æglægningen begynde, så snart sværmen har fundet en ny bolig.

Der kan dog blive udklækket flere dronninger i moderfamilien indenfor få dage.

Ukendte sværme der fanges, kommer logisk vis fra ukendte familier, og kan være aggressive ligesom de kan være smittebærere på sygdomme, der kun kan ses på deres yngel. Man kan fange sværme i en kort periode om året, men hvis man allerede har en bigård, uanset hvor lille, så anbefales det at sætte den fangede sværm i karantæne.

Bestøvning.

Bier er nødvendige til bestøvning af en række afgrøder i naturen, herunder haver og landbrug. Værdien af honningbiernes bestøvningsarbejde i EU anslås til 30-50 gange større end honning-produktionen. I EU findes der ca. 200.000 honningbier pr. kvadrat-kilometer. Honningbierne sikrer bestøvning af ca. 80.000 forskellige plantearter.

Hvis der ikke var honningbier, ville ca. 20.000 planterarter uddø. Honningbier opfylder derfor en stor, økologisk funktion, som har stor betydning for hele det danske samfund.