Velkommen til Nationalpark Vadehavets Biavlerforening " Vestbien " CVR Nr. 36271477.

Bliv medlem af Vestbien og Danmarks Biavlerforening.

Du kan melde dig ind via Danmarks Biavlerforenings webshop eller ringe på 57 86 54 70 eller sende en mail: sbm@biavl.dk Husk at skrive eller sige, at du ønsker medlemskab hos Vestbien.

Du kan også nøjes med at være lokalmedlem hos Vestbien! Det lokale grundkurset 2019 vil indeholde endnu flere fordele for kursisterne, end tidligere. info. 28 19 46 70

 

Generelle karakteristika for APIS MELLIFERA CARNICA.

Carnica er næsten lige så stor som den almindelige sorte bi fra Vesteuropa, men kroppen er mere aflang ("slank"). På den behårede krop er der grå ringe, og derfor kaldes den GRÅ BI. Kitinen har en lidt mørkere farve, men ofte finder man også lysere ringe på mavesiden. Der findes også andre kendetegn, som f.eks. en 6,5 og 6,7 mm lang tunge, meget højt kubikindeks og meget kort behåring. Broder Adam, der var engelsk munk udviklede den såkaldte Buckfast bi. Broder Adam rejste verden rundt for at finde bier med særlige egenskaber, til anvendelse i sit berømte avlsarbejde.

Arter og underarter.

På verdensplan kendes 8 arter af honningbier, hvor kun den ene art findes i Danmark. Den danske honningbi er opdelt i underarter og herhjemme bruges især den italienske gule bi, den grå Carnica-bi og Buckfast-bien, der er en krydsning mellem flere europæiske underarter. På Læsø findes underarten; den brune bi (A. mellifera mellifera), der regnes for den mest oprindelige, danske honningbi, der er særligt tilpasset vores nordlige klima. Den brune bi har dog ikke vundet indpas hos biavlerne. Ser man på bier som helhed – og ikke kun honningbier, findes der rigtig mange arter bl.a. humlebier, jordbier, murbier m.fl. Alene i Danmark er der ca. 240 arter.